Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
small_Processless Plate

Αλουμίνια εκτύπωσης και Επεξεργασία (Processing)

Processless Plate

overview_Processless Plate

 

Ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος δημιουργίας αλουμινίων εκτύπωσης

Η processless δημιουργία αλουμινίων εκτύπωσης αποτελεί τον απλούστερο τρόπο παραγωγής τους. Μόλις γίνει η καταγραφή του αλουμινίου στο plate setter, το αλουμίνιο τοποθετείται απευθείας στο πιεστήριο, όπου η αφαίρεση της επικάλυψης (coating) του έχει έξυπνα ενσωματωθεί στην εκκίνηση του πιεστηρίου. Συνεπώς, το εμφανιστήριο (processor), η σχετική με αυτό χημεία, η ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει, το νερό και τα απόβλητα από την παραγωγή των αλουμινίων, εξαλείφονται.

Καθώς ο Superia ZD είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, στα 120 mJ/cm2, δεν μειώνει την παραγωγικότητα, εν αντιθέσει επιταχύνει την παραγωγή συγκριτικά με το παραδοσιακό σύστημα όπου απαιτείται χρόνος για την εμφάνιση (processor or finishing unit).

Συμπερασματικά, ο ZD εκπροσωπεί την ταχύτερη μέθοδο ώστε να «φτάσει» το αλουμίνιο εκτύπωσης στο πιεστήριο, ενώ όλες οι μεταβλητές που σχετίζονται με το εμφανιστήριο και μονάδες τελικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της εργασίας για την συντήρηση του ανάλογου εξοπλισμού, απουσιάζουν.

Πλήρης εξάλειψη του εμφανιστηρίου, σχετιζόμενης χημείας, ενέργειας απαραίτητης για την λειτουργία του, νερού και αποβλήτων. 

 

 

© FUJIFILM Ελλάδα