Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
small_Pressroom Solutions

Αλουμίνια εκτύπωσης και Επεξεργασία (Processing)

Pressroom Solutions

overview_Pressroom Solutions

Εκτυπωτικές  Λύσεις Τυπογραφείου

Η Fujifilm, σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για το Τυπογραφείο σας.

Οι έξυπνες και ολοκληρωμένες λύσεις της Fujifilm ανταποκρίνονται στις προκλήσεις κάθε τμήματος της διαδικασίας εκτύπωσης offset. Η εξειδίκευση και βαθιά κατανόηση στις εκτυπώσεις offset λειτούργησαν ως βάση στην ανάπτυξη μιας πλήρους γκάμας χημικών προϊόντων  εκτύπωσης που σας βοηθούν να ελέγχετε  όλη την διαδικασία εκτύπωσης από το στάδιο παραγωγής του αλουμινίου εκτύπωσης ως το τελικό προϊόν  προσφέροντάς σας τα ακόλουθα οφέλη:

  • Μείωση κόστους παραγωγής.
  • Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.
  • Άριστη ποιότητα εκτύπωσης.
  • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκτύπωση.

 

Δυναμικές λύσεις για το τυπογραφείο σας - Τι υπάρχει στην εργαλειοθήκη μας:

Για σταθεροποίηση στη διαδικασία εκτύπωσης σε heatset  και coldset offset τυπογραφικές μηχανές εκτύπωσης.  

 

© FUJIFILM Ελλάδα