Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
Η Fujifilm στην Ευρώπη

 
Η Fujifilm πρώτα διείσδυσε στις υπερατλαντικές αγορές αρχικά μέσω της επιχείρησης Λύσεων απεικόνισης της. Η εταιρεία δημιούργησε μια γερμανική θυγατρική επικεφαλής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών λειτουργιών της το 1966 και μία κατασκευαστική εταιρεία στην Ολλανδία στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή έγχρωμου χαρτιού και έγχρωμων φιλμ το 1982.

Σήμερα, η FUJIFILM Europe GmbH (Γερμανία) λειτουργεί ως το Στρατηγικό αρχηγείο για την περιοχή και υποστηρίζει τις εταιρείες του ομίλου στην Ευρώπη διαμορφώνοντας το μάρκετινγκ και τις εταιρικές στρατηγικές. Επιπλέον, η FUJIFILM Europe B.V. (Τίλμπουργκ, Ολλανδία) καλύπτει τις λογιστικές, οικονομικές λειτουργίες και τις λειτουργίες ελέγχου προμήθειας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Fujifilm λειτουργεί επίσης αρκετά σημεία κατασκευής σε όλη την περιοχή, μεταξύ αυτών την FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. στο Τίλμπουργκ, στην Ολλανδία, ως την κατασκευαστική ναυαρχίδα στην Ευρώπη για την παραγωγή έγχρωμου χαρτιού, αλουμινίων offset και χημικών γραφικών τεχνών, καθώς και την FUJIFILM Belgium N.V. (Βέλγιο), έναν κατασκευαστή χημικών για τις αγορές φωτογραφικών ειδών.

Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 50 εταιρείες του ομίλου της Fujifilm στην Ευρώπη και απασχολούν περισσότερα από 4.500 άτομα στην Ε&Α, την κατασκευή, τις πωλήσεις και την υποστήριξη σέρβις. Σε όλη την Ευρώπη, εξυπηρετούν ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, των επιστημών υγείας, των γραφικών τεχνών, των ηλεκτρονικών υλικών, των χημικών, των οπτικών, των μέσων εγγραφής, κινούμενων εικόνων και φωτογραφικών τεχνολογιών.

© FUJIFILM Ελλάδα