Ελλάδα
Επικοινωνία | Global Site
small_Χαρτιά

Αναλώσιμα Χαρτιά και Χημικά Dry Μηχανημάτων

Χαρτιά

overview_Χαρτιά

 

 

DRY PHOTO PAPER DX 220 GL 127MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 220 GL 152MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 220 GL 203MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 220 LU 127MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 220 LU 152MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 220 LU 203MMX65MA (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 230 FM 127MMX60 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 230 FM 152MMX60 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 230 FM 203MMX60 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 250 FS 127MMX65 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 250 FS 152MMX65 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ
DRY PHOTO PAPER DX 250 FS 203MMX65 (DX-100) 2 Ρολλά/Κιβ

 

© FUJIFILM Ελλάδα